Palvelut

Möysän Uusi Apteekki tarjoaa seuraavia palveluja, jos et löydä täältä hakemaasi ota yhteyttä ja katsotaan miten voimme olla avuksi. Meillä on myös käytössä kanta-asiakkaan leimakortti. Tervetuloa kanta-asiakkaaksemme.

 

Reseptien uudistaminen

Reseptien uusiminen on maksutonta asiakkaillemme.Jos käyt säännöllisesti lääkärissä, mutta reseptejäsi pitää uudistaa lääkärikäyntien välissä, voit käydä apteekissa pyytämässä sähköisen reseptisi uudistamista. Pyydä uudistamista ennen kuin lääkkeet ovat loppuneet. Sähköisen reseptin uudistamisaika on noin 8 vuorokautta.

 

Koulutuspalvelut

Apteekin asiantuntija voi tulla sopimuksen mukaan pitämään luentoja esimerkiksi lääkehoidosta, apteekin palveluista tai lääkityksen vaikutuksesta.

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään, auttaako lääkitys parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkehoidon kokonaisarviointi on lääkärin ja apteekin asiantuntijan yhteistyötä potilaan parhaaksi. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa erityispätevyyden hankkinut proviisori arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten. Hoitava lääkäri tekee päätökset mahdollisista lääkityksen muutoksista..

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin perusteena on yleensä havaittu ongelma, jolla on todennäköinen tai ainakin mahdollinen liittymäkohta lääkehoitoon. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi monilääkitys, lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset sekä heikko hoitovaste. Palvelu sisältää haastattelun ja perusteellisen selvityksen lääkehoidon toimivuudesta. Kokonaisarvioinnissa selvitetään lääkkeiden hyödyt, yhteisvaikutukset ja haitalliset sivuvaikutukset ja korjataan lääkityksen mahdolliset ongelmat.

Lääkehoidon kokonaisarviointia toteuttava proviisori on suorittanut täydennyskoulutuksena erityispätevyyden arviointeihin. Kokonaisarvioinneista on saavutettu hyviä tuloksia. Niiden perusteella on pystytty vähentämään lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja myös vähentämään lääkityksen määrää.

 

Lääkehoidon tarkistus

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä?

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille.

Kysyy lisää apteekilta!

 

Toimituspalvelu

Voimme sopia lääkkeiden toimituspalveluista tapauskohtaisesti.

 

Möysän Uusi Apteekki: Parasta palvelua!